);

De valkuil van Employer branding

Nederland kent een recordhoogte openstaande vacatures. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg is het lastig passende arbeidskrachten te vinden. Eind september 2019 bereikte het aantal openstaande vacatures een recordhoogte: 288 duizend werkgevers waren toen op zoek naar een nieuwe werknemer. Volgens onderzoek van adviesbureau Berenschot ervaart 75 procent van de bedrijven op dit

Meer lezen


EU stelt: Werkgevers zijn verplicht om over een urenregistratiesysteem te beschikken!

Een opmerkelijke uitspraak onlangs van het Europees Hof, die stelt dat bedrijven in de EU alle uren van hun werknemers precies moeten gaan bijhouden. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen. Arbeidstijdenrichtlijn Deze uitspraak volgt op een rechtszaak in Spanje. Een Spaanse vakbond wilde via de rechter bewerkstelligen

Meer lezen


Een jaar na de AVG! Waar staan we nu?

De AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bijna een jaar van kracht. Tijd om de tussenstand op te maken. Veel bedrijven keken met vrees naar de handhaving van deze verordening. Immers overtredingen zouden worden beboet met flinke boetes. Onlangs kwam de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  met een toelichting over de reden en hoogte van boetes. Zijn er

Meer lezen


Praat u al tegen een robot?

Robots veroveren in rap tempo een positie in onze samenleving. Ontwikkelingen als robotisering en Internet of Things (IoT) gaan in de nabije toekomst een steeds grotere rol spelen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het automatiseren van productie steeds goedkoper en verregaander wordt. Integratie van systemen wordt nu al op grote schaal toegepast. Beroepsbevolking krimpt! Echter,

Meer lezen