Met regelmaat publiceren wij recencies over interessante boeken. De boeken kennen allemaal raakvlakken op gebieden van personeel en organisatie. Strategie en cultuur binnen een organisatie zijn hierbij leidend.

NIEUW Praktijkboek Arbeidsomstandigheden

Het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere arbeidsomstandigheden. Dit boek biedt praktische en leesbare informatie die meteen toe te passen is.

De uitgave van 2020 is geheel geactualiseerd. Recente wijzigingen van de arboregelgeving zijn verwerkt. Ook zijn nieuwe arbosuccessen opgenomen, de checklists zijn aangevuld en nieuwe beschrijvingen van risico’s toegevoegd. Wat onveranderd blijft; het is een echt praktijkboek dat werknemers, vakbondsgroepen, ondernemingsraden en hun commissies een krachtige, helpende hand biedt. Lees verder