Met regelmaat publiceren wij recencies over interessante boeken. De boeken kennen allemaal raakvlakken op gebieden van personeel en organisatie. Strategie en cultuur binnen een organisatie zijn hierbij leidend.