EU stelt: Werkgevers zijn verplicht om over een urenregistratiesysteem te beschikken!

Leestijd: 2 minuten

Een opmerkelijke uitspraak onlangs van het Europees Hof, die stelt dat bedrijven in de EU alle uren van hun werknemers precies moeten gaan bijhouden. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen.

Arbeidstijdenrichtlijn

Deze uitspraak volgt op een rechtszaak in Spanje. Een Spaanse vakbond wilde via de rechter bewerkstelligen dat de Spaanse tak van Deutsche Bank verplicht werd een systeem in te voeren voor de registratie van het dagelijkse aantal gewerkte uren door het personeel van de bank. Volgens de vakbond kan op die manier worden nagegaan of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen en of de nationale verplichting om de informatie over de maandelijkse overuren naar de werknemersvertegenwoordigers te sturen, wordt nagekomen. De Bank verweerde zich met een beroep op een uitspraak van de hoogste Spaanse rechter dat een dergelijke algemene verplichting niet geldt en dat er alleen een register van overuren moet worden bijgehouden. De Spaanse zaak werd doorverwezen naar het Hof van Justitie, die dus oordeelde dat de regels uit het Handvest en de arbeidstijdenrichtlijn leidend zijn.

De bewijslast voor overuren ligt bij de werkgever

Volgens de Europese rechters heeft iedere werknemer het fundamentele recht op een beperking van de maximale arbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dat kan alleen worden aangetoond en gecontroleerd met een goede registratie. Dit zal in de praktijk neerkomen op de terugkeer van de prikklok of in ieder geval een vorm van verplicht inklokken.

Het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nu zo snel mogelijk met specifieke richtlijnen moet komen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Die richtlijnen mag het ministerie zelf invullen, zolang het maar gaat om registratiesystemen die objectief, betrouwbaar en toegankelijk zijn.

Een objectief, betrouwbaar en toegankelijk urenregistratiesysteem

Ministerie van SZW

Hoe opmerkelijk is deze uitspraak?

Enerzijds zijn er geluiden dat een prikklokregeling in Nederland niet zo hard nodig is als in Spanje, omdat onbetaald overwerken in Spanje vaker zou voorkomen dan hier, vanwege de betere arbeidsverhoudingen in Nederland. Anderszijds zijn er geluiden dat wanneer de invoering een feit is dat er enige weerstand zal ontstaan tegen het verplicht inklokken.

Veel mensen denken bij een prikklok aan de fabrieken waarin de eerste auto’s van de lopende band kwamen. In de tijd van de Amerikaanse T-Ford kwam er een nieuw soort denken op: dat van controle uitoefenen en daarmee optimaliseren van de omzet. Tegenwoordig word je beoordeeld op wat je meebrengt aan kennis, inspiratie en creativiteit. Minder vaak op het aantal gewerkte uren. Autonomie is veel belangrijker geworden.

Verplicht inklokken geen gek idee, beschermt tegen onbetaald overwerk

Mijns inziens kan een urenregistratiesysteem prima werken in deze tijd. Een goed inzicht in personeelskosten en personeelsplanning is immers van alle tijden. Daarnaast is de gedachte bij veel mensen dat een urenregistratiesysteem nog een ouderwetse prikklok is, maar dat is allang niet meer het geval. Urenregistratie kan tegenwoordig ook met contactloze pasjes en zelfs vingerafdrukken.

Iedere werknemer moet straks verplicht inklokken

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Over de auteur

Paul Pultrum, Timeblog.nl. Dataspecialist met ruim 20 jaar ervaring, expert op het gebied van marketing, communicatie en wet- en regelgeving.