Digitalisering, Ai, IoT en big data. Wat betekent dit voor voor jouw werk?

Leestijd: 4 minuten

Digitalisering, Artificial Intelligence, Internet of Things en big data staan op het punt om organisaties drastisch te veranderen. Wat zijn termen als digitalisering, Ai, IoT en big data en wat betekenen ze. Lees er alles over.

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Van nieuwe smartphones tot artificial intelligence en robotica. Alle digitale innovaties worden ontwikkeld om een probleem op te lossen of om bepaalde activiteiten te automatiseren. Dit merken we niet alleen op ons werk, maar ook in ons privéleven.

Denk bijvoorbeeld aan slimme speakers die het overbodig maken om je telefoon erbij te pakken. Je roept gewoon “Route naar huis!” en ontvangt meteen de instructies. En wat dacht je van de slimme thermostaat? Vanaf je smartphone stel je een tijdschema in en als je thuiskomt is het lekker koel in huis.

Waarom moeten we digitaliseren?

Best gek dat we de digitalisering in ons privéleven toejuichen en omarmen, terwijl er binnen organisaties de nodige weerstand tegen digitalisering is. Veel organisaties gebruiken verschillende  tools en systemen, variërend van Excel lijsten tot standalone softwareoplossingen. De data wordt niet aan elkaar gekoppeld, de processen en werkwijzen zijn niet op elkaar afgestemd. En dat is een gemiste kans, want het is de bedoeling dat data voor jou werkt en niet andersom. Sterker nog, data verzamelen is niet het doel. Het is een logisch gevolg van je dagelijkse werkzaamheden. Het doel van data verzamelen is dat jij inzicht en controle krijgt over de processen waarmee je uiteindelijk werkzaamheden kunt verbeteren.

Arbeidsintensieve processen zo veel mogelijk digitaliseren en verder automatiseren om concurrenten voor te blijven, de winst te verhogen en kosten te verlagen.

Digitaliseren is eigenlijk niet eens meer een keuze. Bedrijven kunnen niet anders, simpelweg omdat het enerzijds kostentechnisch niet meer uit kan om sommige processen handmatig uit te voeren en anderzijds omdat de markt een bepaalde snelheid van handelen verwacht. Door nieuwe technologieën en innovaties kunnen we informatie en bestaande processen op een betere en efficiëntere manier verwerken.

Robotisering

Ontwikkelingen als robotisering en IoT spelen momenteel in de industrie een grote rol. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het automatiseren van productie steeds goedkoper en verregaander wordt. Integratie van systemen wordt nu al op grote schaal toegepast. Niet alleen productie, maar ook andere afdelingen zal de robotisering hun intrede doen. Bijvoorbeeld door een robot die is geïntegreerd in de tijdregistratie-applicatie zou je activiteiten en de bijbehorende tijdstippen eenvoudig kunnen registreren en verwerken. Daarnaast zou spraakherkenning tijdregistratie kunnen versimpelen: je zegt hoeveel uren je aan een project hebt besteed en de robot verwerkt het in het systeem.

Een ander voorbeeld is het bijwerken van persoonlijke gegevens in het HR-systeem. Een robot kan dit werk uit handen nemen, door veranderingen te herkennen op het loonstrookje van de werknemer of andere bedrijfsgerelateerde content. De bot kan ook informatie verzamelen uit social media kanalen. Lees meer over ontwikkelingen in een andere blog.

Software als tool

Software is een belangrijke voorwaarde om de bedrijfsvoering op orde te hebben. Eén geïntegreerde oplossing voor jouw administratieve processen, van projectbeheer tot financieel en HR. Nu is het implementeren van een softwarepakket op zich nog vrij makkelijk te realiseren. Het wordt vaak lastig als meerdere systemen moetenpakketten en programma’s moeten samenwerken. Dat vergt veel tijd en geduld.

Een digitale verandering doorvoeren in je privéleven is makkelijk. Je downloadt een app, tweakt de instellingen en je bent klaar om je smart-tv te bedienen vanaf je smartphone. Binnen een organisatie werkt het feitelijk net zo. Neem de urenregistratie. Die gaat bij veel organisaties nog handmatig. Aan het eind van de werkweek worden de urenbriefjes ingeleverd, waarna een administratief medewerker de uren in een Excelbestand invoert. Dat werkt prima, maar een digitaal systeem verlaagt de werkdruk, minimaliseert de kans op fouten en verhoogt de efficiency.

Het verschil met nieuwe software in een organisatie is dat het niet om jou als individu draait. In je eentje download je de software en ga je aan de slag. In een organisatie moeten alle processen waarmee mensen soms al vele jaren werken, ineens over de kop. Mensen moeten hun gebaande paden verlaten en moeten helemaal anders gaan denken. En daar houden mensen nu eenmaal niet van. Ze houden van veilig, vertrouwd en makkelijk, en verandering is dus bedreigend.

Weerstand

Er ontstaat dan ook weerstand als je besluit om je bestaande processen open te breken en te digitaliseren. Afgezien van de algemene angst voor verandering zullen sommige medewerkers zich aangevallen voelen of bang zijn dat hun baan wordt overgenomen door een computer. Andere medewerkers zullen bang zijn dat ze het niet begrijpen en dat ze de verandering niet aankunnen.

Boek: andrew yang – jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing

Het boek is een aanrader. Volgens de schrijver van het boek staan we aan de vooravond van de grootste technologische revolutie in de geschiedenis van de mensheid. Automatisering, Artificial Intelligence en big data staan op het punt om hele beroepsgroepen uit te roeien, en niemand heeft het erover of lijkt er iets aan te doen. Lees de boekrecencie.

Over de auteur

Paul Pultrum, Timeblog.nl. Dataspecialist met ruim 20 jaar ervaring, expert op het gebied van marketing, communicatie en wet- en regelgeving

Praat u al tegen een robot?

Leestijd: 3 minuten

Robots veroveren in rap tempo een positie in onze samenleving. Ontwikkelingen als robotisering en Internet of Things (IoT) gaan in de nabije toekomst een steeds grotere rol spelen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het automatiseren van productie steeds goedkoper en verregaander wordt. Integratie van systemen wordt nu al op grote schaal toegepast.

Beroepsbevolking krimpt!

Echter, er komen steeds meer geluiden dat robotisering en IoT worden gezien als oplossing voor het échte probleem: de groeiende personeelstekorten in vele sectoren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs een recordkrapte op de arbeidsmarkt. Nu komen er nog genoeg jongeren van school voor alle banen. Na 2021 is dat voorbij: de beroepsbevolking gaat licht krimpen. Voor het eerst sinds eeuwen houdt de beroepsbevolking op te groeien!

Robotisering wordt gezien als oplossing voor het échte probleem: de groeiende personeelstekorten.

Er wordt geschat dat de Nederlandse economie (het bbp) nu al 5 tot 10 miljard euro misloopt door personeelstekorten. Als andere landen er wél in slagen mensen te werven voor nieuwe, innovatieve sectoren kan Nederland internationaal niet meer meekomen.

Automatisering bittere noodzaak

We zijn dus wel genoodzaakt om actief beroepen te reduceren met behulp van automatisering. Als mensen stoppen met ‘oude’ banen die een robot of computer ook kan uitvoeren kunnen ze aan de slag in beroepen waar ze harder nodig zijn.

Smart Industry

De inzet van robots in het bedrijfsleven vraagt veelal een iets complexere aanpak dan het voorlezen van het weerbericht of het uitvoeren van een simpele zoekopdracht op je telefoon. Het heeft dan ook best even geduurd voordat ontwikkelaars wisten op welke plekken binnen een bedrijf de robots het beste tot hun recht zouden komen. En het goede nieuws is: verschillende taken die rijp blijken voor robotisering, zijn uitgerekend de ‘vervelende’ klussen binnen grote organisaties. We sommen er 5 voor u op.

5 klussen voor een robot

1. Afwezigheidsverzoeken

Een robot die out of office verzoeken verzorgt zou in het meest ideale geval complete afwezigheidsverzoeken kunnen afhandelen. Wanneer de robot is aangesloten op het ERP-systeem of een tijdregistratiesysteem, kan die eenvoudig verschillende vormen van afwezigheid verwerken, van betaald verlof tot een vrije dag vanwege een verhuizing. En de bot kan vervolgens een overzicht met de resterende vrije dagen verzorgen.

2. Tijdregistratie

Mobiele applicaties hebben door de jaren heen veel progressie gemaakt op het gebied van tijdregistratie, zodat werknemers alsmaar minder handmatig hoeven in te voeren. Toch zijn er nog altijd te veel verschillende devices of applicaties nodig. Een robot die is geïntegreerd in de tijdregistratie-applicatie zou je activiteiten en de bijbehorende tijdstippen eenvoudig kunnen registreren en verwerken. Daarnaast zou spraakherkenning tijdregistratie kunnen versimpelen: je zegt hoeveel uren je aan een project hebt besteed en de robot verwerkt het in het systeem.

 3. Urenregistratie en facturatie

Voor personeel dat per uur wordt betaald, kan het bijhouden van uren en het factureren daarvan als moeizaam of zelfs irritant worden ervaren, als een taak die enkel afleidt van de hoofdwerkzaamheden. Door een inkloksysteem te ontwikkelen waarbij de telefoon van de werknemer in verbinding staat met sensoren op de werkplaats, kan dit proces geautomatiseerd worden. Ook een GPS-systeem kan uitkomst bieden, zodat de robot kan zien dat personeel uit huis is voor een gesprek bij een zakenrelatie. Zo hoeven medewerkers alleen nog taken te bevestigen, zoals de gewerkte tijd of het aantal overuren dat de robot heeft geregistreerd.

En ook

4. Persoonsgegevens

Het is waarschijnlijk het laatste waar een werknemer aan denkt als hij of zij is getrouwd of verhuisd; het bijwerken van persoonlijke gegevens in het bedrijfssysteem. Een robot kan dit werk uit handen nemen, door veranderingen te herkennen op het loonstrookje van de werknemer of andere bedrijfsgerelateerde content. De bot zou ook informatie kunnen verzamelen uit informatie die openbaar is, bijvoorbeeld via social media.

5. Aantal vrije dagen en salarisinformatie

Hoe vaak heb je niet willen kijken hoeveel vrije dagen je nog hebt, maar dat je het toch niet checkt omdat het personeelssysteem simpelweg te omslachtig is? Ook dat is een taak die rijp is voor robot-assistentie. Anders dan het HR-personeel binnen de organisatie, is een robot altijd beschikbaar voor je vragen op dat vlak. Dat zorgt ervoor dat de werknemer én de HR-medewerkers tijd besparen en dat de werknemer altijd zicht heeft op belangrijke zaken als het resterende aantal vrije dagen en salarisinformatie.

Snel veranderende arbeidsmarkt

Als beroepen sneller verdwijnen, wordt het belangrijker dat werknemers niet ‘vastroesten’ in hun baan. Ze moeten hun kennis en vaardigheden blijven actualiseren. Een administratief medewerker heeft bijvoorbeeld slechte vooruitzichten in zijn werk. Een vast contract kan dan een onterecht gevoel van zekerheid geven. Iedereen moet beseffen dat een ‘beroep voor het leven’ de grote uitzondering gaat worden.

Over de auteur

Paul Pultrum, Timeblog.nl. Dataspecialist met ruim 20 jaar ervaring, expert op het gebied van marketing, communicatie en wet- en regelgeving.