Werkrooster veranderd als gevolg van de Corona?

Leestijd: 3 minuten

De verspreiding van COVID-19 heeft een impact op iedereen: werknemers, werkgevers, klanten en leveranciers. Bedrijven komen in de problemen door wegvallend werk, productielijnen worden stilgezet en bedrijven moeten zelfs de deuren sluiten en werknemers naar huis sturen. Veel werkgevers maken gebruik van de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

In bepaalde sectoren wordt er nu juist volop doorgewerkt en draaien de productieprocessen op volle toeren. Verloven worden ingetrokken en veel werknemers moeten overwerken, vaak tegen de grenzen van de Arbeidstijdenwet aan. Het zorgt vervolgens voor een hoge werkdruk en moeilijk inpasbare werkroosters. Ook de contactbeperkingen kan het lastig maken op de werkvloer. Veel bedrijven passen daarom hun werktijdenregelingen aan. Nieuwe werkroosters worden geïntroduceerd zodat de werktijden meer gespreid worden, bijvoorbeeld van dagdienst naar twee ploegendiensten.

Corona versus bedrijfsvoering

Welke regels gelden er bij deze veranderingen in de werktijden? Wat is precies het doel van de roosterverandering? Is het in verband met minder of juist meer werkaanbod. Of moeten de werktijden gespreid worden in verband met de contactbeperkingen op de werkvloer. De OR kan in deze tijden van crisis een belangrijke rol spelen.

De regels bij het wijzigen van de werktijden, zoals de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), Arbeidstijdenwet, de cao en bedrijfsregelingen, gelden nu nog steeds. Er is formeel geen sprake van een noodtoestand. Een ook al vóelt het wellicht wel zo…nood breekt nog steeds geen wet noch de cao! Een werkgever kan werknemers bijvoorbeeld niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Hiervoor zijn regels opgenomen in de cao of bedrijfsregeling. Welke regels er gelden is afhankelijk van de situatie en het bedrijf.

Ondernemingsraad

Bij elke wijziging van een werk- en rusttijdenregeling heeft de OR een instemmingsrecht, tenzij de cao iets anders bepaalt. Werktijden mogen dus niet zó maar gewijzigd worden zonder de OR heeft ingestemd. Een crisis (zoals Corona) doet hier niets aan af en zet een wettelijke verplichting van de werkgever om die instemming te vragen niet opzij. De crisis zorgt er in korte tijd wel voor dat iedereen snel moet schakelen. Het gaat over de werkgelegenheid en het toekomst van de organisatie, dus maatregelen nemen is belangrijk. Dat kan betekenen dat bestaande roosterregels en –afspraken uit de bedrijfsregeling of cao opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.

De OR kan in deze tijden van crisis een belangrijke rol spelen.

Raadplegen achterban

Het is wel erg belangrijk om de belangen van werknemers goed in de gaten te houden en dat het niet teveel offers vraagt van de werknemers. Verandering van werkroosters is een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken werknemers: lichamelijk én sociaal. Omdat het voor betrokken werknemers zo’n ingrijpende gebeurtenis is het ook de vraag of er geen andere, slimmere, manieren zijn om de doelstellingen (bijvoorbeeld contactbeperkingen) te verwezenlijken. Is er een alternatief die minder belastend is? Kan de productiecapaciteit van het bedrijf ook op andere manieren aangepast worden? Is er een andere inzetbaarheid van de werknemers denkbaar? Bijvoorbeeld bijscholen of tijdelijk ander werk laten verrichten binnen of buiten de organisatie? Is de arbeid ook op andere manieren gezonder en socialer te maken?

De coronamaatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor bepaalde arbeidsvoorwaarden. Of doorwerking hebben in andere regelingen, zoals overwerktoeslagen, plus- en minurensysteem, werk- en rusttijden, ploegensterkte/(her)bezetting, vakantie en verlof en voorzieningen: kantinefaciliteiten, veiligheid, personeelsvervoer en communicatie.

Over de auteur

Paul Pultrum, Timeblog.nl. Dataspecialist met ruim 20 jaar ervaring, expert op het gebied van marketing, communicatie en wet- en regelgeving.